Välkommen att söka bidrag i Svenljunga kommun

×
Information
På denna sida kan du söka bidrag och hitta information om bidrag i Svenljunga kommun.
De flesta av våra bidrag styrs av dokumetet Regler för föreningsbidrag:
Bidragsbestämmelser för föreningar i Svenljunga kommun
Riktlinjer för bidrag som inte omfattas av ovanstående regler:
Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar i Svenljunga kommun

Riktlinjer för byalagspeng

Anvisningar för folkhälsobidrag
Inloggningsuppgifter och lösenord
För att kunna söka bidrag behöver ni vara registrerade och ha fått inloggningsuppgifter. Saknar du inloggningsuppgifter, maila Elinore Carlén.
Allmänna bidrag
Startbidrag (2024)

Ansök senast: Löpande

Ändamål - Bidraget är avsett att stödja nystartad förening. - Villkor - Startbidrag ges till nystartade föreningar med minst ...

Bidrag för bygdegård-samlingslokal (2024)

Ansök senast: 31 mars

Med begreppet samlingslokal som är berättigade till bidrag menas de bygdegårdar och medborgarhus som finns upptagna under rub...

Lokalbidrag (2024)

Ansök senast: 15 april

Syftel - Bidraget ska stödja förening som för sin verksamhet hyr anläggning eller lokal. - Villkor - Bidrag ges bara till lok...

Anläggningsbidrag (2024)

Ansök senast: 15 april

Syfte - Bidraget avser att stödja förening som för sin verksamhet driver egen anläggning. Syftet med bidraget är att värna om...

Bidrag till Ungdomsföreningar
Lovbidrag (2024)

Ansök senast: Tre veckor innan lovstart

Ändamål - Till föreningar i Svenljunga kommun som anordnar aktiviteter i kommunen under lov för att ge våra barn/ungdomar möj...

Verksamhetsbidrag unga (2024)

Ansök senast: 25 februari

Syfte - Bidraget är till för att stödja föreningarnas barn- och ungdomsaktiviteter. - Villkor - En gruppaktivitet ska pågå mi...

Bidrag till pensionärsföreningar
Verksamhetsbidrag senior (2024)

Ansök senast: 15 april

Syfte - Bidraget är till för att stödja föreningar med senioraktiviteter inriktning fysisk aktivitet. Syftet är att uppmuntra...

Bidrag till byalag
Byalagsbidrag (2024)

Ansök senast: 31 mars

Ändamål - Bidraget ska fungera som en uppmuntran och hjälp till att finansiera de administrera kostnaderna i att driva föreni...

Bidrag till handikappföreningar
Grundbidrag (2024)

Ansök senast: 31 mars

Ändamå - Ett årligt bidrag betalas ut till föreningar som bedriver regelbunden verksamhet för sin målgrupp. - Villkor - Minst...

Projektbidrag
Folkhälsobidrag (2024)

Ansök senast: 28 februari

Vem kan ansöka om folkhälsobidrag? - Tillhör du en förening eller ideell organisation kan du ansöka om föreningsbidrag för fo...