Välkommen att söka bidrag i Svenljunga kommun

×
Information
På denna sida kan du söka bidrag och hitta information om bidrag i Svenljunga kommun.
Genom att klicka på "i:et" vid varje bidragstyp kan du läsa mer information om varje bidrag.
De flesta av våra bidrag styrs av dokumetet Regler för föreningsbidrag:
Bidragsbestämmelser för föreningar i Svenljunga kommun
Riktlinjer för bidrag som inte omfattas av ovanstående regler:
Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar i Svenljunga kommun

Riktlinjer för byalagspeng

Anvisningar för folkhälsobidrag
Inloggningsuppgifter och lösenord
För att kunna söka bidrag krävs att ni är registrerade och har fått inloggningsuppgifter. Inloggningsuppgifter hanteras av Emelie Romland.