Välkommen att söka bidrag i Svenljunga kommun

×
Information
På denna sida kan du söka bidrag och hitta information om bidrag i Svenljunga kommun.
De flesta av våra bidrag styrs av dokumetet Regler för föreningsbidrag:
Bidragsbestämmelser för föreningar i Svenljunga kommun
Riktlinjer för bidrag som inte omfattas av ovanstående regler:
Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar i Svenljunga kommun

Riktlinjer för byalagspeng

Anvisningar för folkhälsobidrag
Inloggningsuppgifter och lösenord
För att kunna söka bidrag behöver ni vara registrerade och ha fått inloggningsuppgifter. Saknar du inloggningsuppgifter, maila Elinore Carlén.
Allmänna bidrag
Startbidrag (2024)

Ansök senast: Löpande

Ändamål - Bidraget är avsett att stödja nystartad förening. - Villkor - Startbidrag ges till nystartade föreningar med minst ...

Lokalbidrag (2024)

Ansök senast: 15 april

Syftel - Bidraget ska stödja förening som för sin verksamhet hyr anläggning eller lokal. - Villkor - Bidrag ges bara till lok...

Anläggningsbidrag (2024)

Ansök senast: 15 april

Syfte - Bidraget avser att stödja förening som för sin verksamhet driver egen anläggning. Syftet med bidraget är att värna om...

Ledbidrag (2024)

Ansök senast: 15 april

Syfte - Bidraget ska stödja föreningar som sköter vandrings- och cykelleder som bidrar till ökad rörelse. - Villkor - Underte...

Projektbidrag
Folkhälsobidrag (2024)

Ansök senast: 28 februari

Vem kan ansöka om folkhälsobidrag? - Tillhör du en förening eller ideell organisation kan du ansöka om föreningsbidrag för fo...

Evenemangsbidrag (2024)

Ansök senast: 31 mars och 15 september

Syfte - Bidraget kan sökas av föreningar som vill skapa evenemang som är öppna för allmänheten. Evenemanget ska vara idiellt ...

Investeringsbidrag (2024)

Ansök senast: 15 april

Syfte - Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera och genomföra investeringar inom sitt verksamhetsområde. Bidrag...

Bidrag till Ungdomsföreningar
Lovbidrag (2024)

Ansök senast: Tre veckor innan lovstart

Ändamål - Till föreningar i Svenljunga kommun som anordnar aktiviteter i kommunen under lov för att ge våra barn/ungdomar möj...

Verksamhetsbidrag unga (2024)

Ansök senast: 25 februari och 25 augusti

Syfte - Bidraget är till för att stödja föreningarnas barn- och ungdomsaktiviteter. - Villkor - En gruppaktivitet ska pågå mi...

Bidrag till pensionärsföreningar
Verksamhetsbidrag senior (2024)

Ansök senast: 15 april

Syfte - Bidraget är till för att stödja föreningar med senioraktiviteter inriktning fysisk aktivitet. Syftet är att uppmuntra...

Bidrag till byalag och bygdegårdar
Verksamhetsbidrag byalag (2024)

Ansök senast: 15 april

Syfte - Byalag och samhällsföreningar ska fungera som en lokal röst och en demokratisk länk mellan den kommunala organisation...

Verksamhetsbidrag bygdegårdsamlingslokal (2024)

Ansök senast: 15 april

Syfte - Bidraget ska se till att det finns lokala mötesplatser i hela kommunen. Bidraget är ett...