Välkommen att söka bidrag i Svenljunga kommun

×
Information
På denna sida kan du söka bidrag och hitta information om bidrag i Svenljunga kommun. Genom att klicka på "i:et" vid varje bidragstyp kan du läsa mer information om varje bidrag.
De flesta av våra bidrag styrs av dokumetet regler för föreningsbidrag:
Bidragsbestämmelser för föreningar i Svenljunga kommun
Riktlinjer för bidrag som inte omfattas av ovanstående regler:
Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar i Svenljunga kommun
Riktlinjer för byalagspeng
Riktlinjer för bidrag till byalag
Anvisningar för föreningsbidrag för folkhälsoinsatser
Inloggningsuppgifter och lösenord
För att kunna söka bidrag krävs i de flesta fall att ni är registrerade och har fått lösen. Lösen hanteras av Emelie Romland.